dookki viet nam - lau & buffet tokpokki - lotte mart tan binh

Dookki Việt Nam - Lẩu & Buffet Tokpokki - Lotte Mart Tân Bình

1 reviews 39.000 - 495.000 đồng
open_time.png Giờ hoạt động: 11:00-22:00
address.png Tầng 2, Lotte Mart Tân Bình, 20 Cộng Hòa, P. 4, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm