dong tien bakery - 179 nui thanh

Đồng Tiến Bakery - 179 Núi Thành

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 179 Núi Thành, P. Hòa Cường Bắc, Phường Hòa Cường Bắc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app