dong kinh - tokyo bbq

Đông Kinh - Tokyo BBQ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 15A6 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 38 222 527

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app