den & trang cafe - nguyen xuan khoat

Đen & Trắng Cafe - Nguyễn Xuân Khoát

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 36 Nguyễn Xuân Khoát, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app