dat la co - bun cha gio, goi cuon & bun thit nuong - shop online

Đặt Là Có - Bún Chả Giò, Gỏi Cuốn & Bún Thịt Nướng - Shop Online

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 125 Đường Trần Bình Trọng, Quận 5, Phường 2, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0358332378

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app