dalat plaza hotel

Dalat Plaza Hotel

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
3.9/5 điểm (1731 đánh giá)
Địa chỉ: 19 Lê Đại Hành, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app