cuong chau karaoke

Cường Châu Karaoke

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 123 Điện Biên, Thành phố Nam Định, Nam Định
Điện thoại: (035) 03 838 271

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app