crepe sau rieng kem tuoi

Crepe Sầu Riêng Kem Tươi

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 246/12 Trần Cao Vân, Phường Tam Thuận, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app