com vong - mon ngong ca tam

Cốm Vòng - Món Ngỗng Cá Tầm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 12 Đồng Bông, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: (04) 62 552 345

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app