com van phong - nguyen van huong

Cơm Văn Phòng - Nguyễn Văn Hưởng

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 199 Nguyễn Văn Hưởng, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 22.000VND - 35.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app