com thu trang

Cơm Thu Trang

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 152 Nguyễn Tuân, Quận Thanh Xuân
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app