Liên Hệ
com tam thuan kieu - binh tri dong

Cơm Tấm Thuận Kiều - Bình Trị Đông

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 143 Đường số 1, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 37 515 632

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app