com tam thuan kieu

Cơm Tấm Thuận Kiều

Ẩm thực

4.0 /5 điểm (1 đánh giá)
Địa chỉ: 54 Thuận Kiều, Phường 4, Quận 11, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: +84 28 3856 2891
com tam thuan kieu

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app