Liên Hệ
com tam phan thanh - dong da

Cơm Tấm Phan Thanh - Đống Đa

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 330 Đống Đa, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Điện thoại: (0511) 6 507 307 - 0905 811 811

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app