com tam cay bang

Cơm Tấm Cây Bàng

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Lô 3 Hẻm 67 C/c Miếu Nổi, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app