Cơm Tấm Anh Thư

Cơm Tấm Anh Thư

open_time.png Giờ hoạt động: 7:00h - 22:00h
address.png 257B Thích Quảng Đức, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm