com tam 106 - hoang xuan nhi

Cơm Tấm 106 - Hoàng Xuân Nhị

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 106 Hoàng Xuân Nhị, Quận Tân Phú, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app