com - pho thuong hai

Cơm - Phở Thượng Hải

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Quốc Lộ 39A, Thành phố Hưng Yên, Hưng Yên
Điện thoại: +84 321 3877 950

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app