com pho nam thanh - cach mang thang 8

Cơm Phở Nam Thành - Cách Mạng Tháng 8

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 1165 Cách Mạng Tháng 8, Thành phố Tây Ninh, Tây Ninh
Điện thoại: 1900 636 091

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app