com kep appe rice - citimart etown

Cơm Kẹp Appe Rice - Citimart Etown

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 3 Ấp Bắc, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 3999 0000

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app