com hen & bun hen - cao son phao

Cơm Hến & Bún Hến - Cao Sơn Pháo

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 16 Cao Sơn Pháo, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app