com ga tai ky 1

Cơm Gà Tài Ký 1

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 478A2 Điện Biên Phủ, Phường Chính Gián, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app