com ga hue

Cơm Gà Huệ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 370 Nguyễn Nghiêm, P. Nguyễn Nghiêm, Phường Chánh Lộ, Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app