com etown - ap bac

Cơm ETown - Ấp Bắc

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 30A Ấp Bắc, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0933 558 228

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app