com chien & an vat 172 - duong so 5

Cơm Chiên & Ăn Vặt 172 - Đường Số 5

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46A Đường Số 5, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 10.000VND - 50.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app