com binh dan - pham huu lau

Cơm Bình Dân - Phạm Hữu Lầu

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 217 Phạm Hữu Lầu, P. Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh
Giá tiền: 20.000VND - 30.000VND

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app