com binh dan - nguyen ngoc vu

Cơm Bình Dân - Nguyễn Ngọc Vũ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 191 Nguyễn Ngọc Vũ, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0972 363 734

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app