com binh dan "ba quat"

Cơm Bình Dân "Bà Quát"

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 259 Xương Giang, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: +84 93 468 44 33

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app