com bac ninh mai nhien - trung kinh

Cơm Bắc Ninh Mai Nhiên - Trung Kính

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Trung Kính, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0987 203 652

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app