coffee 88 - ha huy giap

Coffee 88 - Hà Huy Giáp

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 222 Hà Huy Giáp, P. Thạnh Lộc , Quận 12, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app