co so sx banh mi

Cơ Sở Sx Bánh Mì

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 25 Trương Văn Ly, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận
Điện thoại: +84 62 3730 166

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app