co si - banh canh xuong & cha ca

Cô Sĩ - Bánh Canh Xương & Chả Cá

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Đầu Kiệt 223 Hải Phòng, Phường Thạch Thang, Quận Hải Châu, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app