choi's kitchen - mon an han quoc - hoang hoa tham

Chói's Kitchen - Món Ăn Hàn Quốc - Hoàng Hoa Thám

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 2 Hoàng Hoa Thám, Phường Tân Chính, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app