cho noi nga nam

Chợ nổi Ngã Năm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: tỉnh lộ 42, Phường 1, Thị xã Ngã Năm, Sóc Trăng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app