chimac korea - nha hang ga ran

Chimac Korea - Nhà Hàng Gà Rán

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 135 Nguyễn Văn Linh, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app