chim tri do

Chim Trĩ Đỏ

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 365 Nguyễn Khang, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0985 131 668

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app