Chickita - Flame Grilled Chicken

Chickita - Flame Grilled Chicken

open_time.png Giờ hoạt động: 11:00h - 22:00h
address.png 230 Nguyễn Văn Hưởng, NA, Quận 2, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm