chicken express

Chicken Express

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 496C Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, Hồ Chí Minh
Điện thoại: (08) 6251 8518 - (08) 6290 8996

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app