Liên Hệ
chi luong - quan kem che

Chi Luông - Quán Kem Chè

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 145 Ngô Gia Tự, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang
Điện thoại: (024) 03 554 060

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app