chi cafe

Chí Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 4 Dãy C KTT Nhà Hát Nhạc VN, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0989 537 615

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app