che sai gon

Chè Sài Gòn

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 4 Hoàng Hoa Thám, Phường Bồ Xuyên, Thành phố Thái Bình, Thái Bình

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app