che my, sinh to & trai cay to

Chè Mỹ, Sinh Tố & Trái Cây Tô

Ẩm thực

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 657 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app