chao long 5c nguyen binh khiem

Cháo Lòng 5C Nguyễn Bình Khiêm

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 5C Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Thắng Tam, Tp. Vũng Tàu, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app