chao dinh duong minh hai

Cháo Dinh Dưỡng Minh Hải

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 36 Trần Quốc Tuấn, Thành phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: +84 97 877 48 50

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng ()

Thông tin chung

Tải app