Chang - Modern Thai Cuisine

Chang - Modern Thai Cuisine

4 reviews
Thức ăn: 6.00Không gian: 8.67Giá: 8.67Dịch vụ: 8.67
open_time.png Giờ hoạt động: 10:00h - 23:00h
address.png 4 Cao Thắng, NA, Quận 3, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm