Chang Kang Kung - Hải Sản Khói

Chang Kang Kung - Hải Sản Khói

Giá: 10.00Thức ăn: 5.00Dịch vụ: 10.00Không gian: 10.00
open_time.png Giờ hoạt động: 9:00h - 22:00h
address.png Tầng 5, Phường Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm