central cafe - sunwah nguyen hue

Central Cafe - Sunwah Nguyễn Huệ

open_time.png Giờ hoạt động: 8:00h - 20:00h
address.png Sun Wah Tower, Quận 1, Hồ Chí Minh
Đánh giá địa điểm