canh cafe

Cảnh Cafe

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 534 Đường 21 Tháng 8, Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận
Điện thoại: (068) 3 888 314

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app