cafe xay nguyen chat mang ve

Cafe Xay Nguyên Chất Mang Về

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: 46 Đường số 6. P6, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0908 057 486

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app