cafe thuy nga

Café Thúy Nga

Chưa có đánh giá (0 Riviu)
Địa chỉ: Long Tiên, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh
Điện thoại: +84 33 3828 379

Địa điểm chưa có hình ảnh

Hãy viết riviu và đóng góp thêm hình ảnh cho địa điểm này nhé.

Riviu từ cộng đồng (0)

Địa điểm này chưa có riviu

Thông tin chung

Tải app